ไม้พื้นเทียม ไม้พื้น ไม้เทียม ไม้ระแนง ไม้เทียมตัน ไม้เทียมกลวงแบบมีสีในเนื้อไม้

  

  

แบบผิวเรียบ และลายไม้นูน


ไม้สังเคราะห์ ไม้เทียม "BestWood" ไม้เทียมตัน มีสีในตัวไม้

ลำดับ

รายการ ไม้เบสวู๊ด

รายการ/ขนาด

น.น./ท่อน

ตรม : ท่อน

1

ไม้เทียม "BestWood" 

1 cm x 2" x 3 M

1.84

6.7

2

ไม้เทียม "BestWood"

1 cm x 3" x 3 M

2.76

4.5